TV – inspektion af kloak

Har du problemer med din kloak?

-  Er der rotter?
-  Er kloakken stoppet?
-  Hvor er kloakken?
-  Oversvømmelse?
-  Fugt i bygningen?
-  Uvished ved hushandel?
-  Er arbejdet udført ordentligt?